10.9.3 The utf8 Character Set (Alias for utf8mb3)

utf8 is an alias for the utf8mb3 character set. For more information, see Section 10.9.2, “The utf8mb3 Character Set (3-Byte UTF-8 Unicode Encoding)”.